Prissättning

Varför har fotografer så olika priser? Och vad är det man betalar för?

Priset kan variera beroende på förutsättningar i fråga om kompetens, erfarenhet, marknadsvärde, utrustning, typ av uppdrag samt geografiskt läge. 

Ett unikt bildspråk, kompetens och särskild utrustning kan göra vissa fotografer särskilt efterfrågade och därmed påverkas priset.

DET FINNS TVÅ OLIKA BETALNINGSSÄTT, TIDSRELATERAT ELLER FASTA PRISER

Timpris för fotografering med tillägg utifrån kundens beställningar. I timpriset ingår all den tid uppdraget kräver, kundmöte, förberedelse, fotografering, urval, bildbehandling, visning och i förekommande fall restid, rekognosering av miljö, riggning, upp− och nedpackning.

Priset inkluderar inte några bilder.

 

Fast pris och paketpris för barn/vuxen/familj/grupp/bröllopsfotografering/lifestyle där priset varierar beroende på ev. rekognosering av miljö, fotograferingstidens längd, fotograferingsalternativ, paketens innehåll, urval, bildbehandling och visning. 

Ibland inkluderas ett bestämt antal färdigställda och / eller digitala bilder i priset.

Vilken typ av prissättning som används varierar mellan olika fotografer.

 © Cindy Grundsten 2018